Herb Polanowa

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Polanowie

  • Link do ePUAP
  • Link do CEIDG
  • Link do Dziennika Ustaw
  • Link do Monitora Polskiego
  • Link do Gminnego portalu Mapowego
  • Link do Gminna Systemu Powiadamiania SMS
  • Link do informacji o planowanych ograniczeniach w dostawach energii elektrycznej

Urząd Miejski w Polanowie

tel: +48 94 3188329; +48 94 3188351

e-mail: um@polanow.eu

ul. Wolności 4

76-010 Polanów

woj. zachodniopomorskie

Urząd Miejski w Polanowie

ul. Wolności 4

76-010 Polanów

powiat koszaliński

województwo zachodniopomorskie

 

tel. +48 94 3188329; +48 94 3188351

fax. +48 94 3188387

 

NIP 669-10-14-633

REGON 000529120

TERYT 3209063

 

Rachunek bieżący:
Bank Spółdzielczy Sławno Oddział w Polanowie
73 9317 1038 3900 0996 2000 0037

Budynek Urzędu Miejskiego w Polanowie

Adres skrytki ePUAP:
/wl6adi161y/skrytka

Adres e-mail:
um@polanow.eu

WAŻNE INFORMACJE

Budżet Obywatelski 2017 - lista projektów, które otrzymały największą liczbę głosów
2016-10-14
UWAGA - ZMIANY W PODATKACH NA 2016 ROK

Od 1 stycznia 2016 roku obowiązują nowe wzory informacji i deklaracji podatkowych. Dla osób fizycznych: IN-1, IR-1, IL-1. Dla osób prawnych: DN-1, DR-1, DL-1

2015-12-10
Informacja o modernizacji ewidencji gruntów i budynków wraz z aktualizacją i ponowną klasyfikacją gruntów

Urząd Miejski w Polanowie informuje, że na podstawie art. 24a ustawy z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015 roku poz. 520) na terenie Gminy Polanów została przeprowadzona modernizacja ewidencji gruntów i budynków wraz z aktualizacją i ponowną klasyfikacją gruntów, która spowodowała istotne zmiany w oznaczeniach i w powierzchniach gruntów.

Zgodnie z pismem Starostwa Powiatowego w Koszalinie, dane z modernizacji stały się danymi ewidencji gruntów i budynków z dniem 8 sierpnia 2015 roku i z tym dniem zostały ujawnione w bazie danych prowadzonej przez Starostę Koszalińskiego. Informacja o tym została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego pod pozycją 3317. Właściciele (podatnicy) nie otrzymują zawiadomień o wprowadzonych  zmianach w ewidencji.

W związku z powyższym, dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków stanowią  dla Organu Podatkowego tj. Burmistrza Polanowa, podstawę wymiaru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości i mają wpływ na zastosowanie określonych stawek podatku począwszy od 01.09.2015 roku.

Wobec powyższego wszelkie wątpliwości, zapytania oraz kwestie związane ze zmianą klasyfikacji gruntów proszę kierować do Starostwa Powiatowego w Koszalinie ul. Racławicka 13.

2015-12-10
Nowy serwis BIP

W związku z uruchomieniem nowego Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanowie informujemy, że nie wszystkie materiały zostały przeniesione do nowej wersji serwisu. Przenoszenie danych i uruchamianie kolejnych obszarów następować będzie sukcesywnie.

Archiwalna wesja BIP-u dostępna jest pod adresem http://www.bip2.polanow.pl.

2015-04-28
  • NOWOŚCI W BIP
  • PRZETARGI
  • UCHWAŁY RADY
Ostatnia zmiana/aktualizacja BIP: 2016-10-24 09:33:23
do góry strony